English Elementary Grammar: Possessive adjectives my, your, his,her

English Elementary Grammar: Possessive adjectives my, your, his,her

Ағылшын грамматикасының тестерін беруді жалғастырамыз. Бүгін Possessive adjectives my, your, his,her, its, our, their орынды қолдануға жаттығамыз.

Cіздің ұпайыңыз:  

Cіздің нәтижеңіз:  

Share